pirmdiena, jūnijs 29

Zvārtavas pils ( Adsel-Schwarzhof)


Zvārtavas muiža
Foto no : 
http://www.zvartavaspils.lv/

Zvārtavas muiža cēlusies no Adzeles-Gaujienas pils apgabalā piešķirtajiem lēņiem ap 1443. gadu. 1465. gadā Zvārtava tiek piešķirta lēnī Hansam Švarchofam – no tā arī cēlies vāciskais nosaukums Adsel – Schwarzhof. 1517. gadā lēnis piešķirts Jirgenam Švarchofam. Viņa dzimta te saimniekojusi līdz 1629. gadam. Šai laikā joprojām Gaujienas pilsnovads līdz 18.gs. vidum bija kroņa–valsts īpašums. Apmēram simts gadu pilsnovadu izlēņoja Aksela Banera dzimta. 1745. gadā Gaujienas pilsnovadu dāvināšanas ceļā        
privātīpašumā saņēmis barons Delvigs. Zvārtavas muiža
Foto no : 
http://www.zvartavaspils.lv/
1781. gadā Zvārtavas muiža atdalīta no Gaujienas pilsnovada, un 1825. gadā to nopirka barons fon Ceikels. Barona ģimenē bija viens bērns – meita Luīze, kurai pūrā nāca toreiz par Švarchofu sauktā muiža. Pēc Luīzes kāzām nolēma veco, vienstāvīgo pili, kura bija sliktā stāvoklī, nojaukt un uz tās pamatiem uzbūvēt jaunu, atbilstošu tā laika prasībām. Jauno pili pabeidza celt 1881. gadā, un tā pilnībā saglabājusi toreizējo izskatu. Zvārtavas pils ir gandrīz vienīgais neogotikas interjera paraugs Latvijas muižās. Pils galvenajā ieejā uz sliekšņa akmenī iemūžināti latīņu vārdi “Hic habitat Felicitas, Nihil mali intret” (Te mājo laimība, nekas ļauns neienāk).


Muižas komplekss veidojies 18.gs.b.-19. gs.sāk. No senākās apbūves palikušas klasicisma stilā celtās, vēlāk neogotikas modernizētās saimniecības ēkas, staļļi, dārznieka māja. Pils ir tikai viena no muižas apbūves ansambļa sastāvdaļām. Parādes pagalma vienā malā atrodas 19.gs. pirmajā pusē celta klēts un tajā pašā laikā būvēts stallis un magazīna – noliktava. Pils parka pakājē pie ezera bija speciāli uzcelta peldmāja ar veļas mazgātuvi un netālu arī putnu māja. Citas saimniecības ēkas tika izveidotas tālāk nost no parādes teritorijas – kučiera māja, siltumnīca ar dārznieka māju, pirts, ugunsdzēsēju māja, vistālāk atradusies lopu kūts un krogs, kuru pēdējais barons pārkārtojis par pansionātu (toreiz to sauca par nabagu māju). Pansionātā dzīvojuši veci, darba nespējīgi muižas kalpi.


Vējdzirnavas būvētas 1803. g. kā muižas kompleksa sastāvadļa. Holandiešu tipa dzirnavas. Mūra korpuss ar sarkano ķieģeļu logailu un durvju ailu apmūrējumu. Saglabājušies iekārtu fragmenti.

Informācija :
  • http://www.zvartavaspils.lv/