pirmdiena, jūnijs 8

Dzelzavas muiža

Dzelzavas muiža 2012.g.
Foto : Daina Ozola


18.gs. vidus baroka stila pils, kura piederējusi Tranzeju - Rozeneku dzimtai. Šobrīd pils ēkā atrodas skola.

Pils senais nosaukums bijis Selsau. 18.gs. vidus baroka stila pils, kuru fon Tranzē Rozeniekam atjaunojis arhitekts V.Bokslafs pēc 1905. gada dedzināšanas. Divstāvu ēka ar mansarda jumtu, rizalīts ar trīsstūra frontonu. Bagātīgi dekorētas fasādes. Pie pils atrodas parks ar dīķi, saimniecības ēkas. Tajā izvietota pamatskolas iestāde.

Ap 1750. gadu ap apaļo parādes pagalmu izveidots vienots apbūves ansamblis baroka stilā. Iebraucamiem vārtiem abās pusēs ir klēts un stallis ar saimniecības ēku. Pagalma abās malās viena otrai pretī kalpu māja un pārvaldnieka māja un noslēgumā kungu māja. Tā dega 1905.g. un atjaunota 1908.g. A.fon Tranzē - Rozenekam pēc arh. V.Bokslafa projekta precīzi tādā izskatā kāda tā bija pirms nodedzināšanas.

Kompleksa saimniecības ēkas - staļļi, smēde, dārznieka māja, kalpu māja, būvētas laika posmā no 18.gs. vidus līdz 19.gs. vidum. Attālāk no centra 1820.g. uzbūvēta smēde ar mūra kolonu portiku, kas vēlāk aizbūvēts. Aiz kungu mājas, domājams, bijis regulāra plānojuma dārzs, kas tālākās saimnieciskās darbības rezultātā pārveidots.Bijušie īpašnieki: 16.gs. beigās muiža ir Veinekenu (Wainecken) ģimenes īpašumā. 17.gs. īpašnieki mainās un 1679.g. tā ir fon Klodtu (Klot) pārvaldījumā. Fon Igelstromu (Igelstrom) dzimtas īpašumā muiža ir no 1724. - 1765.g., bet pēc tam pāriet fon Tranzē (v.Transehe) īpašumā. No 1868. - 1920. g. muiža pieder fon Tranzē-Rozeneku (v.Transehe-Roseneck) dzimtai. Pēc agrārreformas no 1917. - 1940.g. tajā ir pagasta valde un 1940. gadā ierīko skolu.


Informācija : http://www.madona.lv/